ועד מנהל

רועי שפושניק – יו”ר

איציק פופר – גזבר 

שמוליק יכין 

יאיר סיוון

אחיה ודמני

גלי סידי

דור רוזנבלט

שחר דביר

ועדת ביקורת

חרמון דוד 

חיליק גוטמן

שמואל הרמן

יועץ משפטי

מנשה ענתר עו”ד

רואה חשבון

צביקה לוין רו”ח