אביב שיר-און

אביב שיר-און

מ”מ בפלוגה ח’ בגדוד 74 במלחמת יום הכיפורים. פיקדתי על מחלקת הטנקים במוצב 104 שהיתה גם מחלקת הטנקים הצפונית ביותר בגולן בפרוץ המלחמה (מזרחית למסעדה וברכת רם ומרגלות מג’דל שאמס והחרמון). לאחר קרבות הבלימה הצטרפה המחלקה תחת המג”ד יאיר נפשי לקרבות המובלעת והגיעה עד מזרעת בית ג’אן. ביום האחרון למלחמה השתתפתי עם המט”ק הצעיר שלי יוסי וויסברוט ועם עוד 4 טנקים של 188 בפיקודו של הסמג”ד יוסי ניסים בקרב על כיבוש החרמון. כל מפקדי הטנקים נפצעו ויוסי נהרג. הוא היה ההרוג האחרון של חטיבה 188 במלחמה.

לאחר ההחלמה ועם תום הלימודים באוניברסיטה העברית הצטרפתי לשירות החוץ של מדינת ישראל ובמשך 42 שנים מרתקות כיהנתי במגוון תפקידים במשרד החוץ בירושלים ובנציגויות ישראל בעולם. כיום אני שגריר בדימוס ומתגורר במבשרת ציון.

איזה גדוד שירתת: 74
מחזור גיוס: פברואר 1971
חבר בעמותה? כן
אחר: גימלאי של משרד החוץ
נהר פרת 13 מבשרת ציון
050-6203588