גלי סידי

גלי סידי

גלי סידי

איזה גדוד שירתת: 53
מחזור גיוס: ינואר 95
חבר בעמותה? כן
ניר בנים
0544868710